Gå til sidens indhold

Rekrutteringspolitik

Målsætningen med JAs rekrutterings- og fastholdelsespolitik er, at JA skal forblive en levedygtig fagforening, som kan sikre tryghed og netværk for medlemmerne.

Formålet med rekrutterings- og fastholdelsespolitik er at identificere målgrupperne og definere indsatsen i forhold hertil, således at målsætningen kan nås.

Rekrutterings- og fastholdelsespolitikken udmøntes årligt i Profileringsudvalgets arbejdsprogram, som fastlægges ud fra repræsentantskabets vedtagne prioriterede virksomhedsplan.

Implementeringen af JAs strategiplan 2017-21 er styrende for den fremtidige udmøntning af rekrutterings- og fastholdelsespolitikken.

Mit JA