Gå til sidens indhold

Vision og strategi

Vision

  • JA er fagforeningen, som samler kandidater, bachelorer og studerende inden for natur, miljø og fødevarer.
  • JA tilbyder rådgivning og bistand af høj kvalitet vedrørende løn og ansættelse og støtter medlemmernes kompetenceudvikling og karriere.
  • JA kvalificerer samfundsdebatten på det grønne område ved at sætte medlemmernes faglige viden i spil.

Mission

JA skal inden for områderne natur, miljø og fødevarer sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår og hjælpe dem med at udvikle kompetencer som attraktive medarbejdere samt at profilere medlemmernes viden og kompetencer.

Faglig profilering

JA skal markere sig i den faglige debat og skabe større opmærksomhed om medlemmernes faglige kunnen og bredde. JA har i kraft af en varieret medlemskreds mange forskellige holdninger og meninger. Det er derfor et mål at øge debatten blandt medlemmerne på et højt fagligt grundlag. Alle medlemmer inviteres derfor til at bidrage med indlæg i medlemsbladet JA Aktuelt, via hjemmesiden og ved at deltage i de debatmøder, der arrangeres efter hver udgivelse af temamagasinet moMentum+.

Formålet med den faglige profil er at sikre medlemmerne en større synlighed og dermed en større markedsværdi. Hvis der er medlemmer, der er uenig i de debatindlæg, som udsendes, så er pointen, at netop denne uenighed er med til at gøre JA stærk. For vi kan sagtens være specialister og samtidig være uenige, men vi kan kun være med til at forandre verden, hvis vi bidrager til at holde debatten i gang og styrke vores rolle på de fagområder, hvor det er os, der har forstand på det.

Mit JA