Gå til sidens indhold

Jesper Overgård Lehmann

Jesper Overgård Lehmann

Navn:

Jesper Overgård Lehmann

Alder:

33 år

Uddannelse:

Cand. Scient. i Husdyrvidenskab (2012) og ph.d. i Agroøkologi (2016)

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Postdoc ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Tidligere ph.d.-studerende samme sted og redaktør (barselsvirkar) for Bovilogisk, et tidskrift under Fagbladsgruppen.

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Medlem af repræsentantskabet siden 2013 og bestyrelsen for Dansk Agronomforening fra 2013-2015. Kasserer for Dansk Boologisk selskab fra 2013-2016. Medlem af bestyrelsen for personaleforeningen ved Aarhus Universitet i Foulum fra 2014-2018. Medlem af ledelses- og samarbejdsudvalget ved Institut for Agroøkologi fra 2018-.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

JA er udfordret af faldende medlemstal og faldende deltagelse i de faglige arrangementer. Ja skal blive bedre til at formidle værdien af overenskomsterne på det offentlige område og de muligheder, der ligger i at kunne forhandle i fællesskab på det private område. Samtidig er der behov for en dialog med medlemmerne om, hvad det er for et fagligt fællesskab, de ønsker udover den almindelige fagforeningsydelse, så aktiviteter og tilbud fremover kan målrettes der, hvor der er interesse.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

JA sikrer først og fremmest mine løn- og ansættelsesvilkår på universitetet, og dernæst giver det mig et bredt fagligt netværk blandt folk, der arbejder med jordbrug, fødevarer, miljø og forvaltningen af vores landskab.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Jeg har 6 års erfaring fra arbejdet i repræsentantskabet, hvor jeg endvidere kan bidrage med erfaring fra mine tidligere tillidsposter og kontakt med de studerende ved Aarhus Universitet. Min ansættelse gør også, at jeg har oparbejdet et bredt netværk rundt omkring i Danmark, som kan give mig indspil til arbejdet i repræsentantskabet.

Hvad interesserer du dig for?

Jeg interesserer mig bredt for landbrugsproduktion, og hvordan vi kan udvikle produktionen i en mere bæredygtig retning. Her har jeg et særligt fokus på koblingen mellem kvæg, klima, miljø og økonomi.

Andet?

Jeg er vokset på en økologisk kvæggård i det sønderjyske, og jeg arbejder i øjeblikket på at overtage den sammen med min bror, som er uddannet landmand.

Mit JA