Gå til sidens indhold

Hanne H. Hansen

Hanne Helene Hansen

Navn:

Hanne H. Hansen

Alder:

64 år

Uddannelse:

BSc, MSc, PhD

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Københavns Universitet, Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole.

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Tillidsrepræsentant på IVH, IPH Københavns Universitet.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Beholde rollen som traditionel fagforening med pligter og ydelser samt at øge medlemskredsen og udvikle relevante kompetencer.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Jeg syntes, at fagforening-tilknytning stadig er vigtigt i dagens Danmark, og JA er det naturlige sted for de studerende og uddannede under husdyrbrugsuddannelsen.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Som lektor på KU-SUND har jeg tæt forbindelse til ANIMAL SCIENCE uddannelsen, som er en af de få eksisterende inter-fakultære uddannelser.

Hvad interesserer du dig for?

At vores studerende kan få en universitetsuddannelse af super kvalitet med inddragelse af eksterne eksperter og erhvervsliv, så de studerende kan få en god start på deres karriere på arbejdsmarkedet.

Mit JA