Gå til sidens indhold

Eva Ortvald Erichsen

Eva Ortvald Erichsen

Navn:

Eva Ortvald Erichsen

Alder:

33 år

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser):

Nyslået PhD og ledig. Har senest været ansat på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Inden da har jeg været 3 år ved Naturstyrelsen Midtjylland

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter:

Medlem af DFFs bestyrelse siden 2015, og siden 2017 DFF repræsentant i JAs bestyrelse

Medarbejderrepræsentant for de PhD studerende i LSU (Instituttets SU, 2017-2018)

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer:

Den overordnede udfordring er at sikre nok medlemmer til at JA er bæredygtig som fagforening, underliggende er det at vi betragtes som relevante af vores medlemmer og er kendt faggruppen inden for Natur, Miljø og Fødevare

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre):

JA er den fagforening der kender mit faglige område bedst og derfor også den fagforening der bedst kan løfte de udfordringer der måtte opstå. Det er også det bedste fora hvorfra spørgsmål der vedrøre natur, miljø og fødevare kan blive rejst, og for mig er de faglige netværk et naturligt sted at møde fagfæller

Hvad kan du bidrage med i JA:

Engagement og godt humør

Hvad interesserer du dig for:

Skov, biodiversitet, natur, bæredygtig brug af verdens ressourcer, en velkørt forening

Mit JA