Gå til sidens indhold

Signe Lange

Signe Lange

Navn:

Signe Lange

Alder:

31 år

Uddannelse:

Cand.agro.

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Landbrugsstyrelsen (Augustenborg)

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Under min kandidatuddannelse var jeg studenterrepræsentant i Studienævnet for Naturressourcer og Miljø på Københavns Universitet.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

At være en nærværende fagforening og et naturligt fællesskab for medlemmer i hele landet.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

JA er min ”forsikring” i mit arbejdsliv, og JA's holdninger og rådgivning er med til at forme min opfattelse af det gode arbejdsliv og arbejdsvilkår.

Hvad kan du bidrage med i JA?

En god kritisk sans, vedholdenhed og pragmatisme.

Hvad interesserer du dig for?

Politik, samfund og min køkkenhave.

Mit JA