Gå til sidens indhold

John Ertmann

John Ertmann

Navn:

John Ertmann

Alder:

59 år

Uddannelse:

Cand.agro (økonomilinjen) samt civiløkonom

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Tilknyttet professionshøjskolen UCN Finans som adjunkt + erhvervsakademier som underviser og tidligere forstander.

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Samarbejdsudvalget som næstformand samt medarbejderrepræsentant i hovedbestyrelsen i både rådgivningsselskaberne LandboNord og NFplus.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Bekæmpelse af stress og fastholdelse af et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Understøtte en god personaleledelse ude i virksomhederne samt sikre gode løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne. Understøtte medlemmerne i en god Work-Life balance i deres job. Fagligheden skal sikres også i en tid med stor fokus på indtjening i virksomhederne.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Netværksskabelse, indflydelse samt hjælpe og understøtte andre medlemmer til at opnå deres mål.

Hvad kan du bidrage med i JA?

En stor arbejdserfaring fra mange virksomheder i både den private og offentlige sektor, hvor JA har været repræsenteret. Mit arbejde, som både medarbejder og leder i flere virksomheder, bidrager til mit grundsyn om nødvendigheden af at sætte medarbejderen i fokus, når det gælder jobtrivsel.

Hvad interesserer du dig for?

Samfundsøkonomiske forhold, miljø og bæredygtighed, arbejdsmarkedsforhold.

Andet?

Sikre at fagligheden må fastholdes også i vores fremtidige jobs som JA`er.

Mit JA