Gå til sidens indhold

Jess Jørgensen

Jess Jørgensen

Navn:

Jess Jørgensen

Alder:

44 år

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Ansat i Miljøstyrelsen, har tidligere været ansat i NaturErhverstyrelsen

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Har de seneste 10 år siddet i JA’s forhandlingsudvalg, heraf de sidste 3 år som formand for udvalget, og dermed også en del af JA bestyrelse. Har tidligere været TR hos NaturErhvervstyrelsen

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Til stadighed at blive ved med, at udvikle foreningen og ydelserne til medlemmerne, så de matcher forandringerne i de forskellige ansættelsesområder

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Det er fagforeningen, som samler ansatte indenfor natur, miljø og fødevarer. Det giver mig mulighed for et netværk, på tværs af alle relevante ansættelsesområder indenfor mit fagområde.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Indsigt i og forståelse for hvad, der sker indenfor det statslige ansættelsesområde.

Hvad interesserer du dig for?

Min hovedinteresse er i forhold til de ansættelsesretlige forhold på arbejdsmarkedet. Herunder hvordan arbejdsmarkedsvilkårene bliver håndteret, i øjeblikket med meget fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Mit JA