Gå til sidens indhold

Jesper Stenild

Jesper Stenild

Navn:

Jesper Stenild

Alder:

62 år

Uddannelse

Forstkandidat

Hvor er du ansat (evt. også tidliere ansættelser)?

Naturstyrelsen (siden 2005) Tidligere Viborg Amt (1986-2005) Møller & Grønborg (1982-1986)

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Jeg var tillidsrepræsentant for JA, Arkitekter og Landinspektører i Viborg Amt.

I Naturstyrelsen har jeg været tillidsrepræsentant siden 2008, de første år som suppleant.

Jeg har siddet i JA’s Forhandlingsudvalg siden 2008.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Jeg tror de kommende år bliver afgørende for at JA overlever som selvstændig fagforening.

På min arbejdsplads er der tradition for at en høj andel er medlemmer i JA, og det er godt.

Desværre er der for få nyansatte, der kan overskue eller ønsker at deltage i der faglige arbejde, f eks. Som tillidsrepræsentanter eller suppleanter. Og hvis man som fagforening mister den lokale repræsentation, er jeg bange for at det på lang sigt går den forkerte vej. Og det synes jeg vil være ærgerligt.

Til udfordringerne hører også at få nyuddannede hvervet som medlemmer, de mange valgmuligheder der finder på universiteterne i dag, gør at de nye kandidater ikke nødvendigvis ser JA som det oplagte førstevalg.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

JA er relevant i for den enkeltes ansættelsesforhold via den rådgivning som ydes enten det er direkte fra sekretariatet, eller lokal fra en tillidsrepræsentant.

Og på det offentlige område, er det relevant fordi JA sørger for at de specielle krav og ønsker man som Jordbrugsakademiker har, via forhandlingsudvalget også kommer med ind i de Overenskomstforhandlinger det kører med 2-3 års intervaller.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Som mangeårig tillidsrepræsentant, kan jeg sikre den helt nødvendige forbindelse mellem arbejdspladserne, JA’s sekretariat og de stående udvalg. Jeg fortsætter derfor gerne mig arbejde i Forhandlingsudvalget, hvis jeg bliver valgt.

Hvad interesserer du dig for?

Løn og arbejdsvilkår. Det er helt afgørende at vi i Staten følger med lønniveauet i såvel på det private område, som i regioner og kommune. Og balancen mellem arbejde og fritid skal også kunne hænge sammen. Større mulighed for fleksibilitet hen over et arbejdsliv, synes jeg er værd at arbejde for. I perioder kan man yde meget mere end 37 timer/uge og har måske lyst til det (også karrieremæssigt), får men børn vil man måske gerne drosle lidt ned i en periode, og som senior, hvor man nærmer sig pensionsalderen vil man måske gerne trappe langsomt ud af arbejdsmarkedet. Det ville jo være fantastisk hvis sådanne muligheder med tiden kunne skrives ind i en overenskomst.

Mit JA