Gå til sidens indhold

Ejgil E. Andersen

Ejgil E. Andersen

Navn:

Ejgil E. Andersen

Alder:

60 år

Uddannelse:

Forstkandidat

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Miljøstyrelsen

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Er TR for JA i Miljøstyrelsen i Odense. Har tidligere været formand for DFF og har siddet i JA´s bestyrelse og repræsentantskab

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Konkurrence med andre fagforbund - særligt med IDA - er stor på uddannelsesstederne. Mange af dem jeg forhandler ansættelse for i Miljøstyrelsen er medlem af IDA. Deres begrundelse er, at IDA havde mange gode tilbud til de studerende. JA skal være bedre til at fange de studerende.

Hvorfor er JA relevant?

JA skal primært være en stærk partner når der skal forhandles ansættelse, løn, fastholdelse og afsked m.v., men JA skal også være et interessant fagligt og socialt samlingssted – særligt for studerende og nyuddannede kandidater.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Som TR på en stor arbejdsplads har jeg en stor kontaktflade til de problemer, som JA´s medlemmer møder på en offentlig arbejdsplads.

Hvad interesserer du dig for?

Offentlige løn og arbejdsvilkår. Privat driver jeg økologisk fritidslandbrug og økologisk vinproduktion.

Mit JA