Gå til sidens indhold

Bo Holm Kristensen

Bo Holm Kristensen

Navn:

Bo Holm Kristensen

Alder:

53 år

Uddannelse:

Forstkandidat

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Naturstyrelsen

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Formand for JAiSNS/JAiNST ad to omgange, Bestyrelsesmedlem i JA gennem seks år, Formand for Profileringsudvalget i JA gennem seks år, Medlem af Repræsentantskabet for JA siden 2003

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Fastholdelse, vækst og profilering af foreningen og dens medlemmer eller subsidiært fusion med relevante partnere.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Fordi det er der jeg kan være sammen med andre om mit fag – politisk, fagligt og socialt

Hvad kan du bidrage med i JA?

Erfaring, indsigt og kritiske spørgsmål samt innovative ideer til, hvordan vi eventuelt kan komme videre

Andet?

For mig er det væsentligt, at JA er en attraktiv fagforening og fremtræder som en seriøs aktør og debattør på det grønne områder. Det vil fastholde eksisterende medlemmer og tiltrække nye. Jeg bakker således op om planerne for JA, som de ligger nu. Jeg synes dog samtidig, at man skal være åben over for, at hvis faldet i medlemstal fortsætter, må man i god tid tage bestik heraf og handle derefter.

Mit JA