Gå til sidens indhold

Rikke Højer Pedersen

Rikke Højer Pedersen

Navn:

Rikke Højer Pedersen

Alder:

48 år

Uddannelse:

Cand.oecon.agro.

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

DLR Kredit A/S siden 1998. Først 10 år i udlånsafdelingen og herefter 10 år i særlige engagementer og inkasso.

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Tidligere revisor i støtteforening. Er på nuværende tidspunkt parlamentarisk valgt revisor i JA.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

At skabe en moderne fagforening med relevante tilbud til medlemmerne med fokus på en stærk økonomi.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

JA favner bredt og tilbyder medlemsaktiviteter der sammenkæder natur,miljø,samfund og biologisk produktion.    

Hvad kan du bidrage med i JA?

Kritisk sans og lyst til at arbejde med gennemsigtighed i JA´s aktiviteter så det tydeliggøres hvad kontingentet anvendes til.  

Hvad interesserer du dig for?

Friluftsliv, Biavl, Hjemmeproduktion, sommerhus, hus og have.

Mit JA