Gå til sidens indhold

Johannes P. Christensen

Navn:

Johannes P. Christensen

Alder:

76 år

Uddannelse:

Agronom

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Tidligere hos Landbosyd - nu pensionist

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Medlem af Repræsentantskabet for JA i rigtig mange år

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Der er behov for at tiltrække de unge og studerende samt fastholdelse af seniorer, når de kommer op i årene.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Medlemskab af JA giver mig mulighed for at følge udviklingen på mange fronter.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Erfaring

Hvad interesserer du dig for?

Seniorernes tilværelse før og efter at arbejdsmarkedet forlades.

Som bestyrelsesmedlem i ”Senioragronomer” deltager jeg i udbud af rejser, En uge på Højskole, og foreningens årsmøder.

Mit JA