Gå til sidens indhold

Hans-Henrik Jørgensen

JA formand taler

Navn:

Hans-Henrik Jørgensen

Alder:

63 år

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Landbrug & Fødevarer, Travel to Farm.

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Medlem af repræsentantskabet siden 1993, poster i Privat-, Profilerings- og Kompetenceudvalget, Dansk Agronomforenings bestyrelse, JAs hovedbestyrelse fra 2002-2011.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Med flere uddannelsessteder og mange flere uddannelser end tidligere er JAs identitet udfordret, Vi skal blive bedre til at vise, hvorfor netop det fællesskab, vi har omkring natur, miljø og fødevarer er værdifuldt, både som fagforening og som fagligt netværk.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Jeg vil under alle omstændigheder være medlem af en fagforening. Så JA er relevant som fagforening, men også som det faglige fællesskab, hvis medlemmer viser og udfører løsninger på helt centrale samfundsmæssige problemstillinger.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Godt kendskab til organisationen og godt netværk. Et medlemskab af JA udbydes i klar konkurrence med andre organisationer. Jeg er optaget af, at både folkevalgte og ansatte forstår den situation, og at vi i fællesskab får truffet de beslutninger, som gør, at JA har en tydelig plads fremtidens fagforeningslandskab.

Hvad interesserer du dig for?

Uddannelsesområdet, specielt forholdene på universiteterne, som pt. er svære, eksempelvis i forhold til dimensionering og fremdriftsreform, men også i forhold til ansættelse for yngre forskere.

Samarbejde med andre AC-organisationer og hvordan vi yder en god service til de privatansatte medlemmer.

JAs internationale samarbejde i CEDIA og NLR. Udvikling af JA som organisation inden for rammerne af fællessekretariatet

Andet

Gift med en lærer og har tre voksne børn. Bor på Frederiksberg

Mit JA