Gå til sidens indhold

Erik Nygaard Pedersen

Erik Nygaard Pedersen

Navn:

Erik Nygaard Pedersen

Alder:

53 år

Valggruppe:

4

Uddannelse

Cand.Agro.

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser):

LMO Søften tidligere hed det Landbo Midtøst, Landbo Øst, Søhøjlandets landboforening

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter (i JA, på arbejdspladsen eller andre steder):

Jeg har været medlem af forhalingsudvalget i gennem 4 år

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer:

At fastholde medlemmerne i en verden som forandre sig meget og de traditionelle uddannelses steder og arbejders pladser forandre sig. At kunne tilbyde ansatte i landboforeningerne relevant rådgivning med hensyn til ansættelse forhold.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre):

En fagforening der skal varetage mine fagpolitiske emner.

Hvad kan du bidrage med i JA:

Give min menig til kende fra en planteavlskonsulents vinkel.

Hvad interesserer du dig for:

Planteavl, jagt og Mountainbike

Andet:

 

Mit JA