Gå til sidens indhold

Britt Vodstrup Andersen

Britt Vodstrup Andersen

Navn:

Britt Vodstrup Andersen

Alder:

42 år

Uddannelse:

Forstkandidat

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

BUPL midtsjælland

Tidligere ansat i Ringsted Kommune

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Jeg har været TR for en AC-klub bestående af DM, JA og arkitekterne og FTR for kommunens AC-gruppe

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Primært at fastholde medlemstallet. Nogle af det der er udfordringerne er, at uddannelserne ikke er så fokuseret mere, og stillingerne på arbejdsmarkedet er mere diffuse og varierede end tidligere. Der skal, i min optik, derfor mere til at fastholde den faglige identitet og den naturlige tilgang til JA. Så JA bliver ved med at være relevant og vedkommende og dermed bliver det aktive tilvalg for alle JA’er.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

JA er både med til at skabe en stærk sammenhæng mellem de forskellige faglige retninger inden for jordbruget mv. med fokus på f.eks. formidling af relevant forskning, ekskursioner og debatter samt en kompetent og nærværende fagforening der kan støtte medlemmerne hvis der opstå problemer på arbejdspladsen.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Jeg kan primært bidrage med indblik i TR-relationerne og deres arbejde på arbejdspladserne samt fokus på de privatansatte og deres vilkår

Hvad interesserer du dig for?

Primært for at skabe en god kontakt til medlemmerne, f.eks. ved at styrke TR-arbejdet i de forskellige organisationer. TR’erne er ofte de første vores medlemmer møder på arbejdspladsen. Ved at styrke dem, styrker vi også JA. Derudover skal vi skabe en stærk kontakt med de privatansatte, da det ofte er dem der ikke arbejder under overenskomst eller har en stærk tilknytning til JA.

Mit JA