Gå til sidens indhold

Bjørn Øst Hansen

Bjørn Øst Hansen

Navn:

Bjørn Øst Hansen

Alder:

31 år

Valggruppe:

Privatansatte

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

KWS Saat SE

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Bestyrelsen i JA, både som studenterrepræsentant, menigt medlem og næstformand. Medlem i en årrække af kompetenceudvalget

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

At gøre sig relevant ift til at medlemmerne kan se at de skal forblive medlemmer

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Som udenlandsansat ser jeg mest JA som et interesse fælleskab, men også som en ”forsikring” der kan varetage mine interesser for et godt arbejdsmiljø i Danmark imens jeg er ude, så der også er gode forhold den dag jeg vender tilbage.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Jeg har erfaring både fra det private og det offentlige, som ”udeboende” forsøger jeg at bringe lidt frisk vind ind. Jeg er også biotekker og arbejder med analyse og håndtering af data, så jeg føler jeg har fingeren på pulsen ift hvor mange af vores arbejdspladser vil ende.

Hvad interesserer du dig for?

Mine intererser ligger i hvordan vi kan fremtidssikre JA som organisation, og i at styrke de internationale samarbejder, både på tværs af fagforeningerne i europa og imellem foreningerne og universiteterne, for at sikre at vi også i fremtiden har veluddannede kandidater.

Mit JA