Gå til sidens indhold

Anders Ankær Sørensen

Anders Ankær Sørensen

Navn:

Anders Ankær Sørensen

Alder:

31 år

Uddannelse:

Cand.scient.agro v. AU

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser):

Nuværende: Landbrug & Fødevarer, tidligere: Naturerhvervsstyrelsen og Fødevarestyrelsen

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter:

Nej

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer:

JA skal holde sig relevant for en blandet skare af medlemmer, som i stigende grad i alle livets facetter har mulighed for individuelt at tilpasse deres services til netop deres behov. JA skal se ind i både en fremtid og et nu, hvor de services som organisationen skal levere til medlemmerne, skal være langt mere individualiserede. Styrken i JA ligger selvsagt i fællesskabet og at JA plejer de brede interesser for medlemmerne. Men medlemmerne er så forskelligartede og har forskellige ønsker og behov ift. JA. Der bør laves forskellige pakkeløsninger, som vi kender det fra tv-udbydere, streamingtjenester og selv ejendomsmæglere, ift. hvor stor en del af JA’s setup man ønsker at gøre brug af. På den måde får JA i langt højere grad mulighed for at fremvise de styrker som organisationen har.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre):

Som privatansat på en arbejdsplads, hvor JA ikke har indgået en overenskomst, har JA ikke stor relevans for mig ift. alle de kompetencer som organisationen besidder. Jeg arbejder i det daglige ikke med agronom specifikke opgaver (arbejder med international handel), hvorfor de mange faglige arrangementer ikke bidrager til mit professionelle virke. Som beskrevet er det derfor mit mål at gøre JA relevant for én som mig selv, for måske er der flere derude som mig, som måske falder ud af organisationen, da de ikke kan se, hvad dens arbejde vedkommer én.

Hvad kan du bidrage med i JA:

Jeg vil arbejde for at slanke JA og gøre JA’s services mere individualiserede, således man betaler for det man ønsker at få.

Hvad interesserer du dig for:

Jeg interesserer mig dansk landbrugs rammevilkår i al almindelighed og arbejder for at disse styrkes.

Mit JA