Gå til sidens indhold

Steen Ove Gelsing

Steen Ove Gelsing

Navn:

Steen Ove Gelsing

Alder:

61 år

Uddannelse:

Cand. Hort. Arc.

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

 • 1986 - 2000 Herning kommune, Parkafdelingen
 • 2000 - 2008 Aalborg Kommune, Park & Natur
 • 2008 -           Esbjerg Kommune, Vej & Park

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

 • Tidligere Fællestillidsmand for AC ved Herning kommune
 • TR for JA’s medlemmer ved Esbjerg kommune
 • Tidligere medlem af Danske Landskabsarkitekters bestyrelse
 • Tidligere medlem af Stads & kommunegartnerforeningens bestyrelse
 • Medlem af JA’s Repræsentantskab
 • Tidligere medlem af Landskabsarkitekternes Fagforenings bestyrelse
 • Tidligere formand for Landskabsarkitekternes Fagforening
 • Tidligere medlem af JA’s bestyrelse
 • Tidligere formand for JA’s Kompetenceudvalg
 • Medlem af JA’s Kompetenceudvalg
 • Medlem af Akademikernes A-kasses Repræsentantskab

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

JA skal genopfinde sin berettigelse for sine medlemmerne. Tidligere var det naturligt, at var man kandidat fra Landbohøjskolen, så var man også automatisk medlem af JA’s ”familie”. Der var et naturligt fællesskab, som man var stolt af. JA skal være opmærksom på, at denne ”familiefølelse” ikke udvandes fremover ved at åbne op ”fjernere slægtninge”.

Denne form for stolthed over sin fagforening skal genoprettes. Det skal være helt naturligt at være medlem af JA, både rent fagligt, men også fordi man føler sig hørt og værdsat som medlem og oplever at JA taler på vegne af alle medlemmernes forskelligartede uddannelser. JA skal være meget mere synlig i den offentlige debat som fagforening.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

JA er den eneste fagforening som burde/kan rumme de mange fagligheder, som medlemmerne har.

JA har qua sin størrelse et meget tættere forhold til sine medlemmer og disses situation end en af de store fagforeninger. Denne tætte forbindelse giver tryghed og vished for en kompetent servicering.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Gennem mine mange år i fagforeningsmæssigt regi vil jeg påstå at jeg har erhvervet en masse viden og erfaringer om, hvad medlemmerne ønsker sig og hvad JA kan give – og også hvad JA har af muligheder for at kunne udvikle sig fremover.

Mit JA