Gå til sidens indhold

Lenette Vintersborg

Lenette Vintersborg

Navn:

Lenette Vintersborg

Alder:

49 år

Uddannelse:

Cand.hort.arch.

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Ballerup Kommune, (tidl. ansat i Brøndby Kommune og Københavns Kommune)

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Jeg har været suppleant for TR og næstformand i AC-klubben i Brøndby. Mangeårigt bestyrelsesmedlem i en sportsforening, tidligere frivillig i Kvinfo.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Faldende medlemstal, efterdønninger af statslige udflytninger, stigende folkepensionsalder, flere stress-ramte

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Sikring af gode arbejdsvilkår, efteruddannelse, udvikling af organisationer

Hvad kan du bidrage med i JA?

Byplanlæggerens vinkel

Hvad interesserer du dig for?

Byudvikling, landskabsarkitektur, kolonihaver, sport, verden omkring os

Mit JA