Gå til sidens indhold

Kirstine Lauridsen

Kirstine Lauridsen

Navn:

Kirstine Lauridsen

Alder:

65 år

Uddannelse:

Cand. Agro.; diplomleder;

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Selvstændig rådgiver; tidligere ansættelser i landboorganisationer og ved Økologisk landsforening

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Repræsentantskabs medlem fra 2012

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Færre medlemmer, og andre fagforeninger, der vil være det foretrukne valg.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

I de job jeg har haft mangler, vi en stærk aftaleforhandler. Og det synes jeg ikke JA har været i denne omgang.   Konsulent/rådgiverområdet sakker bagud med lønforhold mv, hvilket er helt forkert.

Hvad kan du bidrage med i JA?

At gøre JA synlig i Syddanmark, ved at arrangere møder i Syd- og Sønderjylland. Dialog og engagement i repræsentantskabet. Gode arbejdsforhold for seniorer indtil pension. Dialog om livslang læring, for at være atraktiv på arbejdsmarkedet.

Hvad interesserer du dig for?

Mit fagområde. Og at JA er synlig i hele landet og kendt for det faglige engagement.

Mit JA