Gå til sidens indhold

Kern Lærkholm Petersen

Kern Lærkholm Petersen

Navn:

Kern Lærkholm Petersen

Alder:

62 år

Uddannelse:

Cand. Agro, L.L.M. (Master i Miljø- og Energiret), Merkonom i ledelse, driftsleder.

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser):

Selvstændig : Egen landbrugsbedrift i DK. Medejer og partner i landbrugsbedrift i Afrika. Medejer og partner i ABC Miljø ApS i Norden/ USA.

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Tillidsposter i dag:

 1. Bestyrelsesmedlem i Svineafgiftsfonden (Ministerudpegning) (Udpeget af FBR).
 2. Bestyrelsesmedlem af Frøafgiftsfonden (Ministerudpegning) (Udpeget af FBR).
 3. Medlem af Energisparerådet (Ministerudpegning) (Udpeget af FBR).
 4. Medlem af Forbrugerrådet Tænks Råd (Udpeget af JA og varetager JA s interesser i forhold til forbrugersiden).
 5. Suppleant i Forbrugerrådet Tænks bestyrelse (valgt af Forbrugerrådet Tænks Råd.
 6. Formand i bestyrelsen Lærkholm Invest.
 7. Bestyrelsesmedlem i ABC Miljø ApS.
 8. Bestyrelsesmedlem i Momentum Trust DK /Afrika.
 9. Medlem af JA s repræsentantskab.

Tidligere tillidsposter:

 • Medlem af JA s bestyrelse i en årrække.
 • Formand for JA s Kompetenceudvalg.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Jeg tror at en stor udfordring for JA er størrelsen.

Den manglende tonnage, giver udfordringer i konkurrencefordele og tilbud.

Desuden har en lille organisation ikke særlig stor slagkraft i arbejdsmarkedspolitiske sager.

Fagligheden skal skærpes, da mange af medlemmerne i dag har næsten ekspertviden om delområder og det kræver den bedste ekspertise, hvis JA skal kunne tilbyde og fastholde dagens medlemmer.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

JA er relevant, så længe JA kan tilbyde unik faglig ekspertviden og assistance i arbejdsmarkedssager til tiden.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Jeg kan påtage mig at holde JA til ilden, så rettidig omhu og service på nøgleområderne styrkes.

Mit JA