Gå til sidens indhold

Helle Staberg

Helle Staberg

Navn:

Helle Staberg

Alder:

64 år

Uddannelse:

Cand.agro. (1980 suppleret med bestyrelsesuddannelse (2017), CBS Strategi og forretningsudvikling (2015), PWC Certificeret i forretningsudvikling ’Business Model generations’ (2014), Diplomeksamen i HR i 2005, Mannaz Certificeret procesrådgiver (2000).

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Indehaver af Staberg relations 2013 - . Vi hjælper medlemsorganisationer med at være ambitiøse på medlemmernes vegne. Hjælper med at udvikle den bedste og mest fremtidsorienterede organisation og med at udvikle det medlemsdemokrati, som den kommende generation har lyst til at bidrage i.

Tidligere ansættelser er udviklingschef flere steder: hos CfL Center for Ledelse 2008 – 2013, Danmarks Idræts-Forbund 2005-2008,   Seges 1986- 2005 og Danske Slagterier 1979-1986.

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

JAs Repræsentantskab 2017-2019. Sidder i bestyrelser i andre foreninger.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Jeg vil arbejde for at JA lykkes med at implementere sin strategi 2021 som en aktiv fagforening og interesseorganisationen indenfor Natur, miljø og fødevarer. At organisationen fortsat udvikler sig som et fagligt fællesskab, som også den kommende generation af kandidater fra de klassiske JA-uddannelser og fra andre uddannelser indenfor Natur, miljø og fødevarer har brug for. At organisationen tilbyder den individuelle og cost/effective service indenfor løn- og ansættelsesvilkår samt karrierevejledning, som de moderne medlemmer har brug for.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Fordi JA som en mindre fagforening kan tilbyde både et fagligt fællesskab og en målrettet og personlig rådgivning og service indenfor løn- og ansættelsesvilkår.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Jeg kan bidrage med at holde fokus på JA’s værdi til medlemmerne, på fastholdelse og tiltrækning af medlemmer, på bestyrelses- og organisationsudvikling.   I 2015 hjalp jeg JA med at udarbejde den nuværende strategi og i 2017 med at nytænke strukturen på det folkevalgte led i organisationen, og det kan jeg hjælpe i land.

Hvad interesserer du dig for?

Mit arbejde med at fastholde et godt, sundt og tidssvarende medlemsdemokrati i danske foreninger.

Min familie med 3 voksne sønner og min ægtefælle, min hund og dens træning, min racercykel og mine aktiviteter med kolleger, venner og veninder.

Mit JA