Gå til sidens indhold

Bo Degnbol Nielsen

Bo Degnbol

Navn: Bo Degnbol Nielsen

 

Alder: 67 år

 

Uddannelse: Cand. Agro, HD

 

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Selvstændig konsulent. Tidligere økonomikonsulent i SEGES samt selvstændig landmand.

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Formand for JA’s profileringsudvalg, formand for Dansk Agronomforening og dansk repræsentant i den europæiske agronomforening-

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

At få en offensiv samkøring med DM og få skabt en klar profil for det grønne område. Kvalificere den grønne debat og skabe en klar grøn identitet, som vores medlemmer kan identificere sig med og får lyst til at bakke op om.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Bevare og udbygge netværk og få faglig inspiration.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Bred erfaringsbaggrund og vil arbejde for at vi har et europæisk og internationalt samarbejde på agro området.

Hvad interesserer du dig for?

Hvad interesserer du dig for: Grøn omstilling af vores fødevareproduktion i Danmark, Europa og i hele verden.

 
Mit JA