Gå til sidens indhold

Bo Degnbol Nielsen

Bo Degnbol

Navn:

Bo Degnbol Nielsen

Alder:

65 år

Uddannelse:

Cand. Agro, HD

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Selvstændig, tidligere Patriotisk Selskab, SEGES og landmand.

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Formand for Dansk Agronomforening siden 2014 og i bestyrelsen for Den Europæiske Agronomforening.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Et mere differentieret arbejdsmarked, hvor fagforeningerne skal spille en ny rolle, bl.a. overfor selvstændige og semiselvstændige.

JA og medlemmerne skal kvalificere den grønne debat mere offensivt og derigennem styrke vores identitet.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

For at give en stærk profil til vores uddannelsesområder og fornuftige forhold på arbejdsmarkedet

Hvad kan du bidrage med i JA?

Aktiviteter især i agronomforeningen og at vi bruger vores europæiske netværk

Hvad interesserer du dig for?

At vi laver gode arrangementer i provinsen. At JA og DA mere aktivt udnytter vores europæiske netværk og dermed også giver JA og DA en mere europæisk og international profil. At vi indenfor det grønne område foretager en hurtig og offensiv tilpasning til klimaudfordringerne i dansk og i europæisk regi.

Andet?

Udnytter kvaliteterne ved at være en lille fagforening på nærhed, kammeratskab og netværk. Søger stordriftsfordele gennem samarbejde med lignende organisationer uden at vores identitet forsvinder

Mit JA