Gå til sidens indhold

Anna-Christa Bjerg

Anna-Christa Bjerg

Navn:

Anna-Christa Bjerg

Alder:

60 år

Uddannelse:

Agronom

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Nu ACB – Læring og kommunikation, tidligere Økologi & Erhverv, SEGES, Lyngby Landbrugsskole, Statsfrøkontrollen og Ringkøbing og Ulfborgegnens Landboforening

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Medlem af JA’s bestyrelse og formand for JA’s Kompetenceudvalg, desuden medlem af bestyrelsen for Danske Fødevare- og Landbrugsjournalister

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Udvikle, fastholde og synliggøre JA’eres specielle kompetencer. Bidrage til den del af samfundsdebatten, som JA’ere kan byde ind på med deres JA-kompetencer. Sikre en superskarp fagforeningsydelse til JA’s medlemmer, selv om vi er en mindre fagforening, bl.a. ved at dyrke samarbejdet med andre fagforeninger.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Fordi JA tilbyder en fagforening og et fagligt fællesskab. Den viden og helhedstænkning omkring Natur, Miljø og Fødevareproduktion, som JA´s medlemmer repræsenterer er unik og findes ikke på samme måde i andre fagforeninger.

Hvad kan du bidrage med i JA?

En bred erfaring fra rådgivning, undervisning og formidling, et engagement omkring at udvikle JA og JA’s medlemmer og et ståsted mellem land og by.

Hvad interesserer du dig for?

Jeg brænder for, at folk lærer, forstår og udvikler sig, herunder at jeg selv gør det! For eksempel fysisk bevægelse som en del af intellektuel udvikling. Desuden er jeg meget optaget af Natur, Miljø og Fødevarer, og ikke mindst den om sig gribende klimadagsorden.

Hvilke ændringer skal der ske i den måde vi lever og producerer på over de næste 30 år og hvordan skal vi JA’ere forholde os til det?

Det er svært at svare på. Jeg er sikker på, at mange ting kommer til at forandre sig. Men jeg er ikke bekymret for forandringer, mere for de forandringer vi ikke laver, fordi vi mennesker er vanemennesker, der helst vil blive ved det kendte og dertil lidt magelige. Se blot på maden, den er da ikke blevet ringere af, at vi bruger mange flere grønsager og urter end for 30 år siden.

Mit JA