Gå til sidens indhold

Henning Otte Hansen

Henning Otte Hansen

Navn:

Henning Otte Hansen

Alder:

59 år

Uddannelse

Cand. agro. & merc., Ph.D., HD

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Medlem af bestyrelsen + forhandlingsudvalgsformand 2009-15, medlem af repræsentantskabet siden 2008

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Skabelse af fælles identitet, sikre/forøge medlemsantallet, synlighed

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

1)      Juridisk hjælp   2) fagligt netværk

Hvad kan du bidrage med i JA?

Større synlighed af JA, faglige indspark, forhandlingsudvalgskompetence

Hvad interesserer du dig for?

Jordbrugets fremtidige udvikling, internationale placering og udfordringer

Mit JA