Gå til sidens indhold

Steffen Michael Thomsen

Warrior 1

Navn: Steffen Michael Thomsen

 

Alder: 40 år

 

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Naturstyrelsen Kronjylland. Tidligere: Naturstyrelsens Hoedkontor, Orbicon (WSP i dag), Forsvarets (FBE) og Højskolen Diget ved Skagen (+ studiestillinger i KL, Folketinget, MIM og Aalborg Kommune)

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Nej

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

En klar og tydelig faglig profil der gør foreningen relevant i det 2100 århundrede. Sekundært som en del af et større fællesskab - at gøre foreningen relevant for medlemmerne ved at tilbyde højkvalitets netværk og fokus på styrkelse af personlige kompetencer. Aktuelt skal foreningen kunne indgå meget målrettet i arbejdet med at få bragt de gode erfaringer fra Corona perioden med ind i det varige arbejdsliv fremadrettet. Mere fleksibilitet i forhold til hjemmearbejdspladser og større fokus på værdiskabende mødekultur (og hvad der IKKE er værdiskabende) – online møder har store fordele i nogle sammenhænge og ubrugelige i andre. 

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

JA er blevet mindre og mindre relevant for mig. Jeg syntes at profillen er for svag. Det virker som om, at der mangler tydelige visioner for det enorme potentiale for værdiskabende grønne arbejdspladser i dag, i morgen og for fremtiden.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Stærk faglighed og konstruktiv sparring omkring organisering af faglige netværk og skabelse af relevant indhold. Og så kan man forvente en tydelig, konstruktiv og klar stemme fra hjertet.

Hvad interesserer du dig for?

ALT – men skal jeg pege på én ting så er det udvikling i sin bredeste  forstand.

 

Mit JA