Gå til sidens indhold

Signe Lange

Signe Lange

Navn:

Signe Lange

Alder:

33 år

Uddannelse:

Cand.agro.

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Landbrugsstyrelsen 

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Jeg har været medlem af Repræsentantskabet og Forhandlingsudvalget siden 2019.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

At være en relevant og konkurrencedygtig fagforening, som kan tiltrække og fastholde i alle aldre. Det handler om at tilpasse sig tiderne uden at miste traditionerne.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

JA samler kandidater inden for de anvendte biovidenskaber og har, som en mindre fagforening, et særligt kendskab til sine kandidater og deres ansættelsesområder.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Jeg er nok et typisk medlem i start 30’erne med små børn, et 4-5 år gammelt kandidatdiplom og et fuldtidskontorjob. Med begrænset tid til at bruge JA’s netværk og faglige fælleskaber, er mit fokus mest på de klassiske fagforeningsydelser. For mig er det ikke så vigtigt hvad min fagforening hedder. For mig er det vigtigste, at min fagforening arbejder for de bedste løn- og arbejdsvilkår for mig og mine fagfæller, som for mig er alle statsansatte akademikere.

Hvad interesserer du dig for?

Mad, politik, mine børn og min have.

Mit JA