Gå til sidens indhold

Michael Brogaard

Michael Brogaard

Navn:

Michael Brogaard

Alder:

61 år

Uddannelse:

Cand. hort.

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

 Nu (og de seneste 10 år): Danmarks Statistik.Tidligere: KU Life, Danmarks JordbrugsForskning og KVL

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Jeg er tillidsrepræsentant for AC på Danmarks Statistik.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

JA har sammen med andre organisationer den udfordring, at et stadigt mere konkurrencepræget arbejdsmarked presser forholdene for de ansatte. Derudover har JA nok en særlig udfordring med synligheden iblandt de øvrige AC-organisationer. Det er ofte sådan, at jo mere synlig man er, jo bedre bliver man også hørt.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

JA er først og fremmest min faglige interesseorganisation, der i samarbejde med de andre AC-organisationer varetager mine ansættelsesmæssige interesser. Derudover er JA det sted, hvor jeg finder mine "fagfaglige" netværk som f.eks. Dansk Hortonomforening.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Jeg kan bidrage med min erfaring fra TR-arbejdet, dels i hvordan vores interesser varetages bedst muligt, dels i hvordan man synliggør en mindre forening iblandt mange andre – ofte større organisationer.

Hvad interesserer du dig for?

Jeg interesserer mig især for vores ansættelsesforhold; vi oplever et meget konkurrencepræget arbejdsmarked, hvor ansættelsesforhold ofte kommer under pres og vi derfor en nødt til at stå fast på vores ret f.eks. i overenskomstforhandlinger men også i det daglige arbejdsliv.

Mit JA