Gå til sidens indhold

Jesper Stenild

Jesper Stenild

Navn:

Jesper Stenild

Alder:

64 år

Uddannelse

Forstkandidat

Hvor er du ansat (evt. også tidliere ansættelser)?

Naturstyrelsen (siden 2005) 

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Medlem af Repræsentantskabet og Forhandlingsudvalget. Tillidsrepræsentant og medlem af naturstyrelsens HSU for JA. 

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

At få den bedste overgang til samarbejdet med DM som muligt. 

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Det er vigtigt med en fagforening med lokale tillidsrepræsentanter, der kan støtte medlemmer i ansættelsesretslige forhold. 

Hvad kan du bidrage med i JA?

En pragmatisk tilgang til samarbejdet med DM; et samarbejde der allerede fungerer fint lokalt. 

Hvad interesserer du dig for?

Arbejdet med at sikre mine kolleger så gode arbejdsvilkår som muligt; ud fra de muligheder der er realistiske. 

 

Mit JA