Gå til sidens indhold

Jesper Overgård Lehmann

Jesper Lehmann Stor (1)

Navn:

Jesper Overgård Lehmann

Alder:

35

Uddannelse:

MSc i Husdyrvidenskab, Ph.d. i Agroøkologi

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser):

Landbrugsstyrelsen, Augustenborg. Tidligere ansat i 8 år ved Institut for Agroøkologi, AU. 

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter:

Medlem af Repræsentantskabet siden 2013.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer:

At få sat et tydeligt præg på en kommende fælles biosøjle. 

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre):

For at sikre en ordentlig overenskomst og skabe et fælles fagligt fællesskab. 

Hvad kan du bidrage med i JA:

Jeg har erfaring fra to store JA-arbejdspladser og 8 år i JA, som kan bruges til opbygning af en ny biosøjle. 

Hvad interesserer du dig for:

Jeg interesserer mig bredt for landbrug og bæredygtighed, samt landbrugets rolle i den grønne omstilling. 

Andet:

I min fritid renoverer jeg hus og hjælper til på min økologiske malkekvægsbedrift, som jeg ejer sammen med min bror.

Mit JA