Gå til sidens indhold

Helene Føns-Sønderskov

Navn:

Helene Føns-Sønderskov

Alder:

30 år

Uddannelse:

Cand.hort.arch

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Erhvervsstyrelsen

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Tekst følger.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Tekst følger.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Tekst følger. 

Hvad kan du bidrage med i JA?

Tekst følger. 

Hvad interesserer du dig for?

Tekst følger.

Andet?

Tekst følger. 

Mit JA