Gå til sidens indhold

Gertrud Knudsen

Billede Gertrud
Navn:

Gertrud Knudsen

Alder:

63 år

Uddannelse:

Cand.agro 

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Områdechef i Vejdirektoratet. 

Tidligere: 

a)  i staten (fuldmægtig i Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelse, kontorchef i Energistyrelsen og Naturstyrelsen)

b) i Vestsjællands Amt som Natur & Miljøchef

c) i Naturpark Åmosen

Privat ansættelse:

a) i Solum Gruppen (driftschef og direktør i offentlig-private selskaber)

b) selvstændig (GK-Rådgivning)

Hvorfor er du interesseret i at gå ind i det politiske arbejde i JA?

Det enkle svar er, at jeg er blevet spurgt/opfordret - og opfatter det som "borgerligt ombud". Da jeg arbejdsmæssigt er et sted og i en organisation, som kan rumme opgaven, føler jeg en vis forpligtelse til at stille op.

Fagforeninger er en grundlæggende del af den "danske arbejdsmodel", hvor arbejdsgivere og lønmodtagere forhandler sig til rette - og hvor fagforeningens basale opgave er sikre gode løn- og arbejdsbetingelser, herunder løbende kompetenceudvikling. Derudover har fagforeningen også en opgave med at profilere den viden og kompetencer, som medlemmerne har. Det har JA fint formuleret i deres mission.

Hvordan kan din faglighed og dine erfaringer bruges ifm. det politiske arbejde i JA?

Jeg har et omfattende kendskab til natur- og miljøområdet - både ift forvaltning fra min offentlige ansættelser både som fuldmægtig og leder og som privat ansat indenfor genbrugs/ressourceområdet. Det har givet en viden om nytten og nødvendigheden af tværfagligt samarbejde for at få løst opgaverne bedst muligt, herunder gensidig respekt for forskellige fagligheder. Den viden og erfaring håber jeg kan komme i spil i arbejdet med at få opbygget en "bio-søjle" i det fremtidige samarbejde med DM.

Hvilke store udfordringer og muligheder ser du for JA i de kommende år (i samarbejdet med DM)?

Jeg synes beslutningen om at arbejde for en sammenlægning med DM er indlysende rigtigt - simpelthen for at sikre medlemmerne den bedst mulige service fremover. Det er ligeså fornuftigt, at sammenlægning sker gradvis ved først at få et fælles sekretariatssamarbejde. MEN sammenlægninger er en stor udfordring, og jeg tror, at forudsætningen for, at sammenlægningen bliver både lykkelig og til gavn for medlemmerne er, at begge parter (og både administrationer og bestyrelser) er gensidig tillid og respekt, og en åbenhed om styrker og svagheder SAMT enighed om formål og mål. Mit indtryk ud er, at disse forudsætninger er til stede.

I JA vil vi kunne opnå "stordriftsfordele" og den pondus, som en større forening har. Samtidig skal vi beholde og dyrke den "faglighed", som kendetegner JA-medlemmer. Det er den vi skal have med ind - og dyrke  - og udvikle med nye fagligheder i en "bio-søjle".

Hvordan vil du håndtere de udfordringer og muligheder i det politiske arbejde?

Jeg vil først og fremmest involvere mig i bestyrelsesarbejde - og i dialogen med DM. Mit første indtryk af både bestyrelse i JA og den administrative og politiske ledelse i DM har givet mig troen på, at der er den nødvendige gensidige tillid og respekt.

Hvad vil du i øvrigt have fokus på i det politiske arbejde?

Jeg synes idéen om en faglig "bio-søjle" er godt tænkt, og at det er der, jeg særligt har noget at byde på.

 

Mit JA