Gå til sidens indhold

Eva Roland Erichsen

Portræt Eva

Navn: Eva Ortvald Erichsen

 

Alder: 36 år

 

 Uddannelse: Cand.silv, PhD

 

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser):

Nu ansat som specialkonsulent i Vurderingsstyrelsen. Inden da var jeg ansat på Institut for Geovidenskab, KU, hvor jeg har forsket indenfor populationsgenetik i Lind, Ask og Ædelgran i forbindelse med min PhD. Forinden dette var jeg ansat som Forstfuldmægtig hos Naturstyrelsen Midtjylland (nu nedlagt enhed).

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter:

Jeg er siddende Næstformand i JA, og har været en del af bestyrelsen siden 2017. Jeg har også været en del af DFFs bestyrelse siden 2015.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer:

JA står over for en enormt spændende tid hvor vi skal have sat rigtig godt gang i det nye samarbejde mellem JA, DM og DSL. Et samarbejde som jeg tror vil styrke vores fagforening og som vil give mulighed for at levere endnu bedre på den faglighed som JA også står for. Det kommer dog ikke af sig selv og skal være et hovedfokus også efter samarbejdet er skudt i gang 1. jan. 2022.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre):

JA skaber rum for et fagligt fællesskab og forum for den anvendte biovidenskab og med det nye samarbejde vil der ske en styrkelse ud mod omverdenen.

Hvad kan du bidrage med i JA:

Jeg vil fortsætte arbejdet for et godt og udbytterigt samarbejde med DM og DSL.

 
Mit JA