Gå til sidens indhold

Ejgil E. Andersen

Ejgil E. Andersen

Navn: Ejgil E. Andersen

 

Alder: 62 år

 

Uddannelse: Forstkandidat

 

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Miljøstyrelsen

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Er TR i Miljøstyrelsen. Har tidligere været formand for DFF og medlem af  JA´s bestyrelse.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Fusionen med DM bliver det helt overskyggende projekt i det kommende år.

 

Hvorfor er JA relevant?

Vigtigt med en fagforening som kan give et solidt fagligt rygstød når der er medlemmer som i problemer
i forbindelse med fyringsrunder, udflytninger eller samarbejde med arbejdsgiver.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Mange års erfaring fra fagligt arbejde i JA og på en stor statslig arbejdsplads.

 

Hvad interesserer du dig for?

At de faglige netværk kommer godt med ind i fusionen med DM.

Mit JA