Gå til sidens indhold

Bo Holm Kristensen

Bo Holm Kristensen

Navn: Bo Holm Kristensen

 

Alder: 55 år

 

Uddannelse: Forstkandidat

 

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Naturstyrelsen

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Formand for JAiSNS/JAiNST ad to omgange, Bestyrelsesmedlem i JA gennem seks år, Formand for Profileringsudvalget i JA gennem seks år, Medlem af Repræsentantskabet for JA siden 2003

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Helt klart at få ”solgt os så dyrt som muligt” til DM. Herunder at sikre, at alle elementer – bl.a. a-kasse, pensionsforhold, forhandlingsfond, medarbejdere, netværk - håndteres optimalt

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Fordi det er der jeg kan være sammen med andre om mit fag – politisk, fagligt og socialt

Hvad kan du bidrage med i JA?

Erfaring, indsigt og kritiske spørgsmål samt innovative ideer til, hvordan vi eventuelt kan komme videre

Andet?

For mig er det væsentligt, at JA (og fremover DM) er en attraktiv fagforening og fremtræder som en seriøs aktør og debattør på det grønne områder. Det vil fastholde eksisterende medlemmer og tiltrække nye. Jeg bakker således op om fusionen, da det forhåbentligt er denne, der efter års faldende medlemstal kan sikre en stabilitet fremover for sådan nogle som os.

Mit JA