Gå til sidens indhold

Birgitte Wiedemann Daabeck

Birgitte Wiedemann Daabeck

Navn:

Birgitte Wiedemann Daabeck

Alder:

53 år

Uddannelse:

Agronom

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Landbrugsstyrelsen, Haderslev Stift, Røde Kors, SEGES, Udenrigsministeriet, Landbohøjskolen

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Formand for JA´s Kompetenceudvalg, tidligere næstformand i Agronomforeningen

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Synlighed og relevans for den brede medlemsskare, udflytninger, den foranderlige arbejdsplads, klimaforandringers og digitaliseringens indflydelse på JA’ernes fremtidige arbejdsopgaver

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Kompetenceudvikling, lønforhandlinger, og sparring i henhold til arbejdsmiljø, det gode arbejdsliv og omstillingsparathed.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Bred arbejdserfaring indenfor den private og offentlige sektor, stor erfaring med at arbejde i udlandet, medlem af JA’s kompetenceudvalg med fokus på omstilling og kompetenceudvikling i forskellige stadier af ens arbejdsliv, erfaring med at arbejde i en udflyttet statslig arbejdsplads, at ”tænke ud af boksen” mht. JA’ernes jobmuligheder

Hvad interesserer du dig for?

Det foranderlige arbejdsliv, balance mellem arbejde og fritid, ny viden om klima, landbrug, samt bæredygtighed fra ind- og udland.

Andet:

Privat bor jeg i Sønderjylland med min mand og 3 hunde, vi har 5 sammenbragte børn som alle er flyttet hjemmefra, fritiden går med jagt, hunde, have og afslapning.

Mit JA