Gå til sidens indhold

Poul Michael Øllgaard

P. Michael Øllgaard

Navn:

P. Michael Øllgaard

Alder:

64 år

Uddannelse:

Forstkandidat

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Danida, Skovdyrkerne, Egedal Kommune, HOFOR

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Bestyrelsesmedlem DFF og Akademikernes A-Kasse, Kompetenceudvalget; tidl. JA-Bestyrelse

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Udviklingen i medlemstallet vil være afgørende for JA i de kommende år. Det er væsentligt, at vi lykkes med at hverve unge medlemmer inden for vores faggrupper og de nye faggrupper, der ligger tæt på de oprindelige uddannelsesretninger. Vi må eventuelt tænke på strategiske partnerskaber med andre fagforbund. Så langt som muligt, skal vi bevare vores identitet og selvstændighed. Kontorfællesskabet vi har med SLING’erne, Dyrlægerne og andre er en god måde, at fastholde en selvstændig organisation i et større hele.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

JA er med i lønforhandlinger, JA har rådgivning ved ansættelse, konflikt og opsigelse og arrangerer en hel del faglige kurser, gå-hjem-møder, konferencer og støtter netværkene i dette arbejde. Der er en fælles interesse i at mødes med kollegaer inden for vores faglige verden. Støtte til ledige er en vigtig del af arbejdet ligesom etablering af ordninger for ældre kollegaer, der gerne vil fortsætte med at arbejde, er vigtige opgaver.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Mine erfaringer fra et langt arbejdsliv i udlandet, i en kommune, i den private sektor og som langtidsledig. Jeg har i mere end ti år haft tillidsposter i DFF o g JA, men var allerede i studietiden aktiv i fagforeningen og i studenterrådet.

Hvad interesserer du dig for?

Arbejdsmarkedspolitik, uddannelsesmuligheder hele livet, miljøpolitik med vægt på bæredygtig udvikling af vores land- og skovbrug, global udviklingspolitik (ulandenes situation) samt kollektiv trafikudvikling.

Andet?

Bor i Naturpark Mølleåen på et lille husmandssted – se mere på https://www.linkedin.com/in/ollgaardpm

Mit JA