Gå til sidens indhold

Niels Bruun de Neergaard

Niels Bruun De Neergaard

Navn:

Niels Bruun de Neergaard

Alder:

53 år

Valggruppe:

4

Uddannelse

Cand.Agro.

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser):

Fokus Asset Management A/S fra 1. januar 2019. Tidligere har jeg været I ejendomscentret i Høje-Taastrup kommune, og før det selvstændig og ansat i blandt andet Keops Investment.

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter (i JA, på arbejdspladsen eller andre steder):

Er for tiden formand for Profileringsudvalgt og derved medlem af bestyrelsen.

Er formand for det lokale vandværk og med i diverse forskellige bestyrelser og udvalg i lokalsamfundet.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer:

Transformationen fra faglig forening forankret i en uddannelsesinstitution til faglig forening henvendt til bredere kreds af medlemmer som arbejder inden for natur, miljø og fødevarer.

Anden udfordring er den generelle holdning der er, at man ikke har brug for en fagforening og de faglige tilbud.  

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre):

JA er relevant for mig som sparringspartner og rådgiver ved ansættelses kontrakter, lønforhandlinger og andre jobmæssige spørgsmål. Det er områder der ikke interessere mig, men er ualmindelige vigtige for mig, når behovet kommer.

Så nyder jeg netværket tilbage til min uddannelsesmæssige baggrund, da jeg ikke arbejder inden for mit uddannelsesmæssige område.

Hvad kan du bidrage med i JA:

Jeg har en bred viden inden for både økonomi, profilering som er til gavn for mit arbejde med JA.

Hvad interesserer du dig for:

Profilering af JA medlemmer til arbejdsgivere og af JA til de nye potentielle medlemmer som ikke kommer fra de traditionelle uddannelser. At arbejde med at skabe grundlag for flere medlemmer og en bedre økonomi i foreningen.

Andet:

 

Mit JA