Gå til sidens indhold

Morten Brøgger Kristensen

Navn:

Morten Brøgger Kristensen

Alder:

56 år

Uddannelse:

Cand.hort

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Solum A/S

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Ja.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

At fastholde og udbygge medlemsgrundlaget.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

JA er relevant fordi sammenhold giver styrke i alle sammenhænge. Som akademikere har vi mange fælles interesser, selv om vores arbejde er vidt forskelligt, er arbejdsvilkår og rettigheder det ikke. Som akademiker med arbejde indenfor Natur, Miljø og Fødevarer er det faglige univers forbundet, hvad enten man arbejde med forskning, administration/IT, rådgivning eller produktion. Her giver det også mening at have et netværk.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Jeg har mange års erfaring i JA. Derudover mener jeg at JA skal satse på kvalitet frem for at være billigst, da dette vil være en umulig opgave for et lille forbund. Netværksaktiviteter er også utroligt vigtige.

Hvad interesserer du dig for?

Fagligt interesserer jeg mig for klima, miljø og bæredygtighed. Privat er jeg en ivrig lystfisker.

Andet?

Det skal være hyggeligt og sjovt at arbejde sammen i JA. Det er jo frivilligt😊

Mit JA