Gå til sidens indhold

Knud Rose Pedersen

Navn:

Knud Rose Pedersen

Alder:

60 år

Uddannelse:

Cand.Hort

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

PT Tyréns. Tidligere Atkins og Solum

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Medlem af JAs repræsentantskab.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Faldende interesse for behovet for fagforeninger. Faldende interesse for medlemskab. Konkurrence fra andre foreninger.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Som privat ansat er JA relevant for fortsat at have gode og målrettede tilbud til privatansatte. I dag er der en række tilbud, som mange privat ansatte benytter sig af, såvel i forbindelse med jobskifte, ansættelseskontrakt eller opsigelse. Det er vigtigt at JA kan konkurrere med tilbud fra andre forbund.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Jeg vil være med til at sikre, at der fortsat udvikles gode politikker og strategier for en god dialog mellem Repræsentantskabet, udvalgene og de studerende, samt fortsat at have stor fokus på netværkene og deres vigtige arbejde.

Hvad interesserer du dig for?

Udover job og uddannelse interesserer jeg mig for natur, og miljø. Samfundsudvikling er også vigtigt for mig.

Andet?

Jeg har familien og haven, som passes. Jeg fisker. Jeg botaniserer. Cykler, Spiller rock ’n’ roll.

Mit JA