Gå til sidens indhold

Kirsten Holst

Kirsten Holst Sørensen

Navn:

Kirsten Holst

Alder:

58 år

Uddannelse:

Cand. agro

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser):

SEGES Økologi Innovation (en del af L&F), tidligere ansættelser: AU (DJF), samt Sønderjysk Lbf., LRØ (nu SAGRO) og Sjællandske Familielandbrug

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter:

Bestyrelsesmedlem i PJD ( 2011 - ), Formand for JA (2007-2013), Formand for de danske landbrugskonsulenter (1997 -2003), herunder deltagelse i lønforhandlinger 3 gange om konsulentaftalen.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer:

At sikre et tilstrækkeligt serviceniveau, konkurrencedygtigt kontingent, udvise en klar faglig profil, være i tæt kontakt med medlemmerne, samt hverve og fastholde medlemmer

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre):

Et fagligt fællesskab, stå vagt om vores faglige kompetencer, samt kunne levere fagforeningsservice

Hvad kan du bidrage med i JA:

Kendskab til medlemskredsen, udfordre og sparre med bestyrelsen, så der holdes fokus på at levere varen

Hvad interesserer du dig for:

De studerende er vores livline, forbindelse til dem. Fagligt: Økologi, bæredygtighed (herunder klima og biodiversitet), landbrug.

Mit JA