Gå til sidens indhold

Jacob McCarthy Tune

Billede Jakob M. Tune

Navn: Jacob McCarthy Tune

 

Alder: 37 år

 

Valggruppe: Privatansatte

 

Uddannelse: Forstkandidat

 

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser):

Fåsjöhyttans Grönt & Saker (tidl. Skovdyrkerne, Skåneskogens Utvecklings AB)

 

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter (i JA, på arbejdspladsen eller andre steder):

Medlem af bestyrelsen, Formand for JA.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer:

At være relevant for medlemmerne og levere service og netværk under sværere og sværere betingelser. At forme det fremtidige samarbejde med DM i en retning som JA’s medlemmer kan se sig selv i.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre):

JA er relevant som fagligt samlingssted for alle JA’s medlemmer. Gennem JA har alle medlemmer et sikkerhedsnet i forhold til løn og ansættelsesforhold. For offentlige ansatte er JA ekstra relevant med det store arbejde der lægges i TR ordningen og forhandlinger om overenskomster gennem AC.

Hvad kan du bidrage med i JA:

Som tidligere medlem af bestyrelsen og formand for JA har jeg et godt indblik i JA’s organisation og maskinrum. Samtidigt har jeg gennem formandshvervet tilegnet mig en del viden om andre AC-organisationer og hvordan samarbejdet i AC fungerer. Det vigtigste for JA gennem den næste periode bliver hvordan samarbejdet med DM kommer op at stå og hvordan JA formår at forme denne samarbejde. Der tror jeg, at jeg kan være en aktiv sparringspartner for bestyrelsen.

Hvad interesserer du dig for:

Udover interessen for foreningspolitik interesserer jeg mig for jagt, økologi+conservation agriculture (jeg er økologisk landmand) og skov.

Mit JA