Gå til sidens indhold

Hans-Henrik Jørgensen

Hans Henrik Joergensen

Navn:

Hans-Henrik Jørgensen

Alder:

65 år

Valggruppe: 

Privatansatte

Uddannelse: 

Agronom

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

PT. ledig. Indtil 31/12 2020 ansat i Landbrug & Fødevarer/Travel to Farm.

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Medlem af DJVK/JA’s repræsentantskab fra 1992. Bestyrelsesmedlem i JA 2000-11, Formand fra 2015.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Den helt store udfordring her og nu er at få det nye samarbejde med DM og DSL startet på den bedst mulige måde for alle tre organisationer. Det sker fra 1/1 2022. En god start indebærer en målrettet indsats for, at JA’s medlemmer kan se sig selv tydeligt i samarbejdet, og oplever en mindst lige så god betjening og niveau af faglige aktiviteter som hidtil. På lidt længere sigt handler samarbejdet JA/DSL/DM om at skabe, en ny, stærk og åben AC-organisation, som kan rumme en række forskellige fagligheder. Samtidig skal vi over de næste år have tilpasset JA’s interne, folkevalgte organisation til den nye virkelighed med et tæt samarbejde med DM.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Jeg har senest i 2020 oplevet værdien af at have en fagforening i ryggen i forbindelse med afskedigelse. Så hjælp i forhold til løn- og ansættelsesvilkår i bredeste forstand er stadig den bærende ydelse til medlemmerne. Herudover er JA et fagligt netværk, som på et forskningsbaseret grundlag tager centrale, samfundsmæssige problemstillinger op blandt medlemmerne og eksternt, og derigennem sætter fokus på JA’ernes brede og vigtige fagfelt.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Godt kendskab til JA’s nyere udvikling og baggrunden for etableringen af samarbejdet med DM. Jeg har også været optaget af JA’s stilling i konkurrencen med andre AC-organisationer og i det hele taget organisationslandskabet i AC, hvor jeg forventer, at der kommer til at ske en koncentration i de kommende år.

Hvad interesserer du dig for?

Klima, herunder CO2-afgift på fødevareproduktionen og hvordan den kan implementeres fornuftigt, biodiversitet, vilkår for universitetsansatte, samarbejde med studerende, JA’ ernes faglige identitet.

Andet

Jeg bor på Frederiksberg, er gift og har tre voksne børn. Jeg er medejer af et deltidslandbrug i Sydsjælland, hvor min indsats primært er bygningsvedligehold  og jagt.

Mit JA