Gå til sidens indhold

Erik Nygaard Pedersen

Erik Nygaard Pedersen

Navn:

Erik Nygaard Pedersen

Alder:

55 år

Valggruppe:

Ansatte i private virksomheder

Uddannelse

Cand.Agro.

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser):

Velas.

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter (i JA, på arbejdspladsen eller andre steder):

Nej.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer:

At fastholde medlemmerne på de private arbejdspladser.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre):

Vi har en sikkerhed for at kunne få hjælp, hvis der opstår problemer på arbejdspladsen. 

Hvad kan du bidrage med i JA:

Som ansat i en af de større rådgivningsvirksomheder. 

Hvad interesserer du dig for:

Ny teknologi til landbruget, cykling og naturen. 

Andet:

 

Mit JA