Gå til sidens indhold

Carsten Ladegaard Jakobsen

Carsten Ladegaard Jakobsen

Navn:

Carsten Ladegaard Jakobsen

Alder:

55 år

Uddannelse:

Cand. Agro

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

SAGRO. Tidligere ansættelser: LMO, SLF, Danske Bank.

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Tidligere bestyrelsesmedlem i JA.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Jeg ser en udfordring i foreningens størrelse mål på medlemmer

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

En fagforening der varetager vores ansættelsesmæssige interesser, og vores faglige interesser.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Strategi i forhold til udvikling af foreningen

Hvad interesserer du dig for?

Arbejds- og ansættelsesvilkår for foreningens medlemmer.

Mit JA