Gå til sidens indhold

Britt Vodstrup Andersen

Britt Vodstrup Andersen

Navn: Britt Vodstrup Andersen

 

Alder: 43 år

 

Uddannelse: Forstkandidat

 

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

BUPL Midtsjælland. Har tidligere været ansat i den kommunale verden.

 

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Har været TR og FTR for AC-gruppen, sidder nu i bestyrelsen og i Forhandlingsudvalget i JA.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Faldende medlemstal og manglende faglig tilhørsforhold, herunder den interne konkurrence ml. AC-organisationerne og ikke mindst med andre typer (fag)foreninger.

 

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Giver et fagligt fællesskab og identitet, samtidig med at det er en stærk fagforening.

 

Hvad kan du bidrage med i JA?

Bidrager allerede i bestyrelsen og Forhandlingsudvalget, og vil gerne fortsætte det arbejde.

Hvad interesserer du dig for?

At vi har en stærk fagforening og en tydelig naturfaglig identitet lige meget i hvilken sektor og i hvilket job den enkelte har.

Mit JA