Gå til sidens indhold

Bjørn Øst Hansen

Billede Bjørn

Navn: Bjørn Øst Hansen

 

Alder: 34 år

 

Uddannelse: Biologi - Bioteknologi

 

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

KWS Saat SE (Tyskland)

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Jeg har været i bestyrelsen både som kandidat og som studenterrepræsentant og i nogle år også i Kompetenceudvalget.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

At forblive relevant for både de ældre og yngre generationer, forskellen mellem dem er stor, og vi skal kunne rumme begge dele. If.t samarbejdet med DM så skal vi blive en endnu stærkere sparringspartner, udover at bruge vores ekspertise og indflydelse til at præge dagsordenen i den nye ”bio” søjle, så skal vi arbejde for at videreudvikle vores netværk i et større perspektiv sammen med dem.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

Som udlandsdansker bruger jeg ikke direkte fagforeningsdelen. Men det giver en mulighed for stadig at følge lidt med i hvad der sker i Danmark, og samtidig bidrage til at der også er gode forhold, hvis jeg en dag kommer hjem.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Jeg forsøger efter bedste evne at repræsentere forskere og biotek generelt.

 

Hvad interesserer du dig for?

I JA øjemed synes jeg det er interessant hvordan vi bruger vores ressourcer bedst muligt, ift. netværk, arrangementer, medlemsblad, konferencer etc. Og hvordan vi kan udvikle os som organisation ift. for eksempel digitalisering.

Mit JA