Gå til sidens indhold

Arne Lægaard

Billede Arne

Navn:

Arne Lægaard

Alder:

49 år

Uddannelse:

Jordbrugsøkonom

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

SEGES (2008- ) – Udvikling og support af digitale værktøjer til økonomistyring.

Tidligere har jeg arbejdet med landbrug og fødevareproduktion på flere måder – som forskningsassistent og rådgiver indenfor driftsøkonomi og indenfor primærproduktionen i 5 år som selvstændig svineproducent.

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Jeg har i perioden 2016-2020 været medlem af JA’s bestyrelse og fra 2008 til 2018 var jeg medlem af bestyrelsen i Dansk Agronomforening – ét af foreningsnetværkene under JA.

Jeg har siden 2015 været medlem af JA’s repræsentantskab.

Derudover er jeg formand for en skytteforening, holdleder i firmavolley og politisk aktiv med skiftende poster til følge gennem en lang årrække.

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

JA er en lille fagforening, så det er en udfordring at have de samme tilbud på hylderne som andre fagforeninger og stadig have en konkurrencedygtig pris.

Økonomien i at drive en fagforening med tilknyttede tilbud, som f.eks. faglige netværk, er for mig at se en af de største udfordringer for JA.

Det samme gælder opgaven med at fastholde og rekruttere medlemmer og med at synliggøre gevinsterne ved at være en del af et fagligt fællesskab i en fagforening.

Vi skal sikre medlemmerne den bedste rådgivning og varetagelse af løn og arbejdsforhold. Det er og bliver den vigtigste opgave for repræsentantskab og bestyrelse.

Derfor bakker jeg op om yderligere samarbejde med DM.

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

JA er relevant for mig, da jeg gerne vil være en del af et fællesskab, hvor der bliver taget hånd om de problemer, som vi kan møde i arbejdslivet.

Som enkeltperson kan jeg kun råbe op, men ordene har større vægt, når vi er flere om at sige det samme.

JA er relevant for mig, fordi jeg ikke kan finde andre steder med et tilsvarende fagligt fællesskab om natur, miljø og fødevarer.

Hvad kan du bidrage med i JA?

Jeg kan bidrage med en konstruktiv kritisk tilgang til JA’s nuværende og fremtidige tilstand.

Jeg ønsker, at vi ser på alle muligheder og tænker en ekstra gang over tingenes tilstand.

Kan vi gøre det bedre? Til det spørgsmål kommer jeg gerne med bevidst modsatrettede udsagn, som provokerer andre til også at se på tingene fra nye sider.

Hvad interesserer du dig for?

Jeg interesserer mig for økonomi, politik, samfundsforhold, miljø, klima og fødevareproduktion, samt ikke mindst vores nuværende og fremtidige brug af IT og teknologi til løsning af globale udfordringer indenfor miljø, klima og muligheden for at brødføde en konstant voksende befolkning.

Andet?

JA skal have en forankring på tværs af landet. Jeg vil konstant arbejde for, at medlemmer i hele landet har mulighed for at se JA som en relevant fagforening.

 

Mit JA