Gå til sidens indhold

Ole Suadicani

Navn: Ole Suadicani

 

Alder: 66 år

 

Uddannelse: Cand.hort.

 

Hvor er du ansat (evt. også tidligere ansættelser)?

Pensionist, men tidligere ansat i Storstrøms Amt, Gentofte kommune, Albertslund Kommune og Københavns Kommune.

Har du, eller har du tidligere haft, tillidsposter?

Startede som TR i Albertslund Kommune for AC’er i Teknisk Forvaltning. Senere også i Københavns Kommune, som noget der lignede en FællesTR for mange afdelinger i Miljø- og Teknikforvaltningen.

 

Hvilke udfordringer ser du for JA i årene, der kommer?

Det bliver vanskeligt at fastholde vores faglige identitet i en stor og udefineret fagorganisation. Vi skal arbejde for at vores fagforeningsprofil ikke drukner. 

Hvorfor er JA relevant (for dig og andre)?

JA har sin udspring fra nogle få universitetsafdelinger, med sin egen faglige profil (uddannelse = job/ansættelse). Uddannet landskabsarkitekt = job som landskabsarkitekt).

 

Hvad kan du bidrage med i JA?

Jeg har lang erfaring fra kommunale ansættelser og arbejdet som TR og kender derfor de udfordringer kollegaerne har.

Hvad interesserer du dig for: 

Samfundets udvikling og især hele den nye fokus der er på bæredygtighed og miljøbevidsthed er meget interessant.

Andet:

Personligt er tilværelsen som pensionist, farfar og erfaren samfundsborger er spændende.

Mit JA